Strona Główna

Style malarskieW całej historii malarstwa wyróżnia się wiele jego stylów. Określa się tym mianem różnice między poszczególnymi sposobami malowania, a więc nakładania pędzla, ciągnięcia kreski, odpowiednich farb, tematów itp. Wielokrotnie style te uzależnione były również od epoki, w której były one popularne, wykonywane, w których powstawały. Zazwyczaj wynikały one z nowatorskiej inicjatywy określonego malarza, artysty, który pragnął stworzyć coś zupełnie odmiennego od dotychczasowo obowiązujących zasad i panującej mody. Wyróżnić można wiele różnego typu style malarskie, jak chociażby: rokoko, symbolizm, impresjonizm, ekspresjonizm, fowizm, postimpresjonizm, kubizm, abstrakcjonizm, surrealizm, dadaizm, nurty dwudziestego wieku i wiele innych. Nawet współcześnie ciągle powstają coraz to nowe styl malarskie, o których z pewności za kilkanaście lat będzie się uczyć w szkołach. Należy też zaznaczyć, że w większości powstają one z przypadku bądź podczas eksperymentowania przez danego artystę, poszukiwania nowych sposobów ekspresji, przekazywania własnych treści.